Mer om detta ämne

Tävlingsregler Spartacus: Vengeance

För att delta i tävlingen som anordnas av MTG TV skall du ha fyllt 16 år eller ha målsmans godkännande.
 

Tävlingen går ut på att du svarar på frågor om Spartacus: Vengeance och skriva en motivering på tv6.se. Tävlingen pågår mellan den 19 april och den 11 maj 2012.

Vinnarna meddelas under dagtid via de kontaktuppgifter som angivits i tävlingen och presenteras sedan på tv6.se under maj 2012.
 

Priser:
Spartacus: Vengeance-väska, t-shirt, anteckningsblock och vattenflaska

 

Värde: ca 500 kr

 

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

Deltagarnas kontaktuppgifter kommer endast att användas av MTG TV för att kunna ringa upp deltagare samt meddela och presentera vinnaren.

 

Vinnaren kontaktas av MTG TV per telefon under dagtid.

Följande personer kan ej delta i tävlingen:
1 . Personer anställda hos MTG TV, samt deras respektive familjemedlemmar.
2. Personer under 18 år utan målsmans godkännande

 

Juryn består av representanter från MTG TV vars bedömning är opartisk, och vars beslut inte går att överklaga.
 

Vid tekniskt fel, missförstånd eller någon konflikt rörande rätt svar är det beslut som fattas av MTG TV att betrakta som slutgiltigt. Vinsten i tävling 1 skickas ut inom 5 arbetsdagar från det att vinnarna presenterats om inte något utanför MTG TV:s kontroll inträffar, såsom av vinnaren fel utlämnade uppgifter, helgdagar o.dyl.

 

Om inte MTG TV har fått tag på vinnaren genom det telefonnummer som använts vid deltagande i tävlingen inom 2 dagar från det att vinnaren utsetts, kommer ny vinnare att utses.

 

MTGTV är inte ansvariga för tävlingsdeltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet allvarligt begränsas av någon anledning som ligger utanför MTG TV.s rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan teknisk funktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller sms-trafik. Förändrad lagstifning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.

 

Tillbaka till tävlingen